html5 templates
Logopediepraktijk Fleringen

De praktijk
Logopediepraktijk Fleringen is gevestigd in Fleringen, met nevenvestigingen in Mariaparochie en Tubbergen. In de praktijk werken wij met drie logopedistes.

Betrokkenheid, kwaliteit en samenwerken met alle betrokkenen zijn voor ons leidende woorden in de wijze waarop wij werken met de mensen die zich bij ons aanmelden met een hulpvraag. Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering krijgen alle aandacht door het volgen van cursussen en door het deelnemen aan kwaliteitskringen. Wij staan alle drie ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Alice staat geregistreerd in het Dyslexieregister van de NVLF.

Bij het werken met cliënten zetten we onze kennis, ervaring en betrokkenheid in om samen met de cliënt de hulpvraag te onderzoeken. Voor ons is uitgangspunt dat de logopedische problematiek niet op zichzelf staat, maar een wezenlijk onderdeel is van de hele persoon. 

Praktijk

© Copyright 2018 Logopediepraktijk Fleringen