free bootstrap templates
Logopediepraktijk Fleringen

Samenwerken - Met scholen
Omdat kinderen veel uren per week op school zijn is het in de meeste gevallen gewenst contact te hebben met school. Doel hiervan is de logopedische behandeldoelen en de handelingsplannen op school op elkaar af te stemmen. In de praktijk betekent dit dat er overleggen zijn met ouders, leerkracht, interne begeleider en logopedist. Het bundelen van krachten kan meer vooruitgang bij het kind te weeg brengen.

Mobirise

© Copyright 2018 Logopediepraktijk Fleringen