simple web templates
Logopediepraktijk Fleringen

Wat is logopedie  - Gehoor
Klachten van het gehoor kunnen aan één of beide oren voorkomen vanaf de geboorte, maar kunnen ook op latere leeftijd ontstaan. Verminderd gehoor kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld door een verkoudheid. Bij kinderen komt het regelmatig voor dat er bij steeds terugkerende verkoudheden gecombineerd met gehoorsvermindering buisjes geplaatst worden door de KNO-arts.

Het komt ook voor dat het gehoor langdurig of zelfs blijvend beschadigd is. Bij verminderd gehoor kan een logopedist begeleiding geven.

Een heel andere vorm van problemen met horen zijn de auditieve verwerkings problemen (AVP) Hierbij gaat het om wat we doen met wat we horen.

Horen is nog maar de eerste stap in het proces van spraakwaarneming. Wanneer de oren kunnen ‘horen’ hoeft de spraak nog niet te worden verstaan. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd.

Auditieve vaardigheden

Dit zijn basisvaardigheden voor het leren lezen en spellen. In groep 1 en 2 wordt hier veel aandacht aan besteed. Moeite met auditieve vaardigheden kan invloed hebben op de ontwikkeling van het lezen en spellen..

Het Audiologisch Centrum heeft alle kennis in huis voor onderzoek op gebied van hoorproblemen. Reden waarom wij samenwerken met het Audiologisch Centrum.

Mobirise

© Copyright 2018 Logopediepraktijk Fleringen