bootstrap templates
Logopediepraktijk Fleringen

Wat is logopedie  - Spraak
Bij de spraakontwikkeling gaat het om het leren uitspreken van spraakklanken.

We spreken van een spraakstoornis als iemand bepaalde klanken niet goed kan maken. Zo’n stoornis ontstaat vaak al op jonge leeftijd. Een kind praat bijvoorbeeld door de neus, het stottert of het kan bepaalde letters niet uitspreken.

Een spraakstoornis kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een gehemeltespleet. Het kan ook zijn dat kinderen de spieren van hun mond niet goed gebruiken of dat er sprake is van slechthorendheid.
De sociaal-emotionele ontwikkeling kan beïnvloed worden door de slechte verstaanbaarheid.

Spraakstoornissen komen niet alleen voor bij kinderen. Ook volwassenen kunnen een spraakstoornis hebben, bijvoorbeeld ten gevolge van neurologische aandoeningen. Broddelen en stotteren zijn ook spraakstoornissen die we bij volwassenen tegen komen.

Mobirise

© Copyright 2018 Logopediepraktijk Fleringen