website templates free download
Logopediepraktijk Fleringen

Wat is logopedie  - Taal
Taalontwikkeling is het leren begrijpen en gebruiken van klanken, woorden en zinnen. Dit proces start al bij de geboorte. Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer of anders in vergelijking met leeftijdgenoten. Er kunnen problemen ontstaan in de taalproductie (klanken, actieve woordenschat, zinsbouw, gebruik van grammaticale regels, verhaalopbouw) en/of in het taalbegrip (passieve woordenschat en begrijpen van zinnen en verhalen). Naast mondelinge taalproblemen bestaan ook problemen met schriftelijke taal. Mondelinge taalproblemen kunnen gepaard gaan met problemen op gebied van schriftelijke taal. Hier gaat het om kinderen met dyslectische kenmerken. (www.steunpuntdyslexie.nl)
In de praktijk zien we veel kinderen met zowel mondelinge als schriftelijke taalproblemen.

Taalontwikkelings- en spraakontwikkelingsproblemen komen vaak samen voor. Een combinatie met andere problematiek zoals bijv. hoorstoornissen, AD(H)D, autisme of een algehele ontwikkelingsachterstand zien wij ook regelmatig in de praktijk.

Ook bij volwassenen kunnen problemen ontstaan in de taal bijvoorbeeld veroorzaakt door een CVA, met als gevolg afasie.

Mobirise

© Copyright 2018 Logopediepraktijk Fleringen