easy site creator
Logopediepraktijk Fleringen

Werkwijze - Onderzoek en advies
Vaak zijn de klacht en hulpvraag zo duidelijk dat er logopedische behandeling gewenst is. Met behulp van logopedisch onderzoek wordt het probleem in kaart gebracht. Vervolgens worden de voorgeschiedenis, de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden van behandeling besproken met de cliënt en/of de ouders.

Soms is minder duidelijk wat er aan de hand is, bestaat er twijfel en zorg en is ‘meedenken’ gewenst. Logopedisch onderzoek kan dan meer helderheid geven. 

Mobirise

© Copyright 2018 Logopediepraktijk Fleringen